«Sortland» er et av fire kystvaktfartøy i flåten til Remøy Management. ARKIV
            (Foto: Staale Wattø)

«Sortland» er et av fire kystvaktfartøy i flåten til Remøy Management. ARKIVFoto: Staale Wattø

Remøy tapte ankesak mot Forsvaret

Remøy Management stevnet staten for retten. Heller ikke lagmannsretten ga rederiet medhold.

Remøy Management har en langvarig kontrakt med Forsvaret om utleie av fire kystvaktfartøy. Fosnavåg-rederiet gikk til sak etter at en ny sikkerhetslov førte til nye krav.

Rederiet mente at den nye loven har ført til kostnader som selskapet mente det ikke skulle dekke. For perioden 2011-16 krevde rederiet 14,1 millioner kroner pluss sakskostnader. Bergens Tidende omtalte saken først.

Staten mente at den nye loven ikke har påført Remøy andre plikter enn det som var forventet.

Nå har Gulating lagmannsrett kommet til samme resultat som tingretten. Retten kan ikke se at skipssikkerhetsloven «har ledet til et mer tyngende sikkerhetsstyringssystem for Remøy enn det som følger av kontraktsforholdene».

Meir å lese på Herøynytt:
Leses nå: