ARKIV. Selfangstskuta «Havsel» av Alta lossar sel selskinn hos Polargodt as og Arnfinn Karlsen i Tjørvåg. Her Sunniva Karlsen i mottak. Her Ingvald Nupen Sunniva Karlsen og Arnfinn Karlsen.
(Foto: Knut Arne Aarset)

ARKIV. Selfangstskuta «Havsel» av Alta lossar sel selskinn hos Polargodt as og Arnfinn Karlsen i Tjørvåg. Her Sunniva Karlsen i mottak. Her Ingvald Nupen Sunniva Karlsen og Arnfinn Karlsen. Foto: Knut Arne Aarset

Regjeringen gjenopptar statsstøtte til norsk selfangst

Regjeringa vil framleis gi støtte til norsk selfangst. Det handlar om å forvalte bestanden, seier statssekretær Ronny Berg (Frp).

– Vi må sjå økosystema i ein heilskap, seier Berg til Kyst og Fjord.

Støtten ble fjernet fra statsbudsjettet under Elisabeth Vik Aspaker (H) i 2015, men tilskuddsordningen ble gjeninnført av nåværende fiskeriminister Per Sandberg (Frp) i 2016.

Einaste sel-skuta i mål

Ingen lott på mannskapet.

I fleire år har det vore berre éi norsk selskute. Mottaket for kjøt, spekk og skinn ligg hos Polargodt i Herøy.

Berg antydar at støtta vil vere på ein stad mellom 2 og 2,5 millionar kroner. Det er mindre enn det næringa sjølv meiner må til, men Berg seier regjeringa ønsker å bidra til at det blir utvikla ei lønsam næring framover.

– Det er viktig at vi klarer å få fram produkt som skaper verdiar framover. Ønsket er sjølvsagt at vi på sikt skal få ei næring som står på eigne bein. Og vi har tru på dette. Hadde vi ikkje det, ville vi ikkje vore med på eit vidare tilskot til selfangsten, seier Berg

– Selfangst har ei stor framtid

Sofaputer og andre selskinn-produkt - og eigenprodusert selolje - det skal redde heile sel-næringa, trur Arnfinn Karlsen i Polargodt as i Herøy.

Departementet og næringa skal møtast i februar for å diskutere årets fangst.

Meir å lese på Herøynytt:
Leses nå:

Ni får reise frå Murmansk i dag

Ni av mannskapet på den arresterte reketrålaren Remøy i dag startar på heimreisa.

Reketrålar frå Herøy ligg framleis i Murmansk og ventar på å få sleppe fri

Milliontap for «Remøy»

Den fastlåste situasjonen for reketrålaren «Remøy» er dramatisk. Mannskap og reiarlag taper ein halv million kroner i fangstinntekter per dag.

Remøy i russisk arrest skal få nytt mannskap

Organisasjonen Fiskebåt jobber for å bytte ut deler av mannskapet på reketråleren Remøy. Den har ligget i Murmansk siden 10. mai da den ble tatt i arrest.

Person skadd i ulykke

Naudetatane rykker ut til Drageskaret i Sande kommune.