Penger inn Åge Remøy tjener godt på aksjesalg i Solstad.
(Foto: Per Ove Stige)

Penger inn Åge Remøy tjener godt på aksjesalg i Solstad. Foto: Per Ove Stige

Åge Remøy casher inn på Solstad-opptur

Åge Remøys selskap Forsa AS har selt Solstad-aksjar for rundt 78 millionar kroner.

Ifølgje ei børsmelding frå Solstad Offshore har herøyværingen selt seks millionar B-aksjar. Etter oppturen Solstad-aksjen fekk på børsen måndag, tilsvarar salssummen kring 78 millionar kroner.

Etter salet har Åge Remøy og selskap kontrollert av familien, att 3,6 millionar A-aksjar og knappe 940.000 B-aksjar i selskapet. Det utgjer ein eigardel på 5,12 prosent i Solstad Offshore.

Åge Remøy fekk i samband med Rem-Solstad-fusjonen aksjar i reiarlaget frå Karmøy. Etter fusjonen hadde Remøy ein eigardel på kring 14 prosent av aksjekapitalen, men har fleire gonger selt mindre aksjepostar.

Ville inn i Farstad

Remøy fortel til Finansavisen tyrsdag at hans investeringsselskap In Nord Vest stod klare til å gå inn med kapital i Farstad Shipping, då rederiet snudde og gjekk for Røkke-Fredriksen-løsningen som blei kjent måndag.

Les også: Hovedkontoret kunne endt i Ålesund - røyk da Farstad sa nei (krever abonnement)

Ålesund-reiarlaget skal ha hatt planane klare for ein emisjon på 650 millionar kroner, som skulle sørgje for at dei kunen held fram på eiga hand.

Remøy seier han og partnarane hadde stilt opp og garantert for fullteikning av kapitalutvidinga.

- Men vi fekk beskjed om at bankane ville ha ei anna løysning, seier Remøy til avisa.

Åge Remøy: - Stod klar til å gå inn i Farstad

Investeringsselskapet til herøyrederen sier han garanterte for 650 millioner kroner i ny egenkapital til Farstad. Men bankene skal ha sagt nei.

 

Rem-Solstad-fusjonen:

Åge Remøy vil ikke inn i Solstad-styret

Åge Remøy vil ikke være «innsider» i Solstad Offshore, og har opplyst at han likevel ikke vil ha Inger-Marie Sperre inn i styret i rederiet.

Remøy-partnerne: Ein islandsk fiskekonge og ein sky svenske

– Tilliten til styret og leiinga er lik null, tordna Thorsteinn Mar Baldvinsson under generalforsamlinga i Rem Offshore i januar 2010. Sidan den gong har mykje endra seg.

Meir å lese på Herøynytt:
Leses nå:

Ni får reise frå Murmansk i dag

Ni av mannskapet på den arresterte reketrålaren Remøy i dag startar på heimreisa.

Reketrålar frå Herøy ligg framleis i Murmansk og ventar på å få sleppe fri

Milliontap for «Remøy»

Den fastlåste situasjonen for reketrålaren «Remøy» er dramatisk. Mannskap og reiarlag taper ein halv million kroner i fangstinntekter per dag.

Remøy i russisk arrest skal få nytt mannskap

Organisasjonen Fiskebåt jobber for å bytte ut deler av mannskapet på reketråleren Remøy. Den har ligget i Murmansk siden 10. mai da den ble tatt i arrest.

Person skadd i ulykke

Naudetatane rykker ut til Drageskaret i Sande kommune.