BRANNSLØKKING: Herøy kommune meiner dei med lova i hand kan beordre folk til å bli med i brannvesenet. ILLUSTRASJONSFOTO: SCANPIX
(Foto: Roald, Berit)

BRANNSLØKKING: Herøy kommune meiner dei med lova i hand kan beordre folk til å bli med i brannvesenet. ILLUSTRASJONSFOTO: SCANPIX Foto: Roald, Berit

17 brannmenn har sagt opp i Herøy:

Kan tvingast til å halde fram

17 brannmenn har sagt opp i Herøy. Men dei kan bli tvungne til å halde fram inntil nye er på plass.

24. januar skal brannberedskapen i kommunen opp til debatt i formannskapet.

17 brannfolk seier opp i protest

Meiner det ikkje lenger er forsvarleg å halde fram som brannmannskap i Herøy.


På grunn av misnøye sa 17 brannmenn opp jobbane sine før jul. Med tre månaders oppseiingstid, skal dei vere ute av jobb 1. mars i år.

Stillingane er lyst ut, men rådmannen skriv i sakspapira til formannskapet at det ikkje blir lett å få nye, utdanna brannfolk på plass før den tid – og viser til at det kan bli aktuelt å nytte seg av paragraf 17 i brann- og eksplosjonslova.

Overtent bygg:

Bygning i full fyr i Herøy

Eit eldre bygg sto i full fyr torsdag morgon ved Gjertneset i Herøy.


Her står det at kommunen i særskilde høve kan pålegge ein kvar myndig person busett i kommunen tenesteplikt i brannvesenet dersom det er naudsynt for å sikre at brannvesenet skal kunne gjennomføre oppgåvene som er lovpålagt.

Boligbrann i Herøy - beboeren i sikkerhet

Bolighus i Herøy totalskadd i brann torsdag.


– Det vil då vere naturleg å sjå til dei som har sagt opp stillingane sine, skriv rådmannen.

Han rår også til ei styrking av staben ved Fosnavåg brannstasjon, slik at dei er oppe på ein minimumsberedskap. Fram til no har dei mangla fem røykdykkarar, jamfør vedteken brannordning i kommunen.

Meir å lese på Herøynytt:
Leses nå:

Hei, har du sett mange som meg i det siste?

Derfor ser du så mykje grågås!

– Nokre stadar har forholda vorte heilt ideelle for grågåsa, svarar Alv Ottar Folkestad til folk som reagerer på mykje grågås.

Superyacht frå Kleven:

Har du kring ein halv milliard til overs?

Den Kleven-bygde yachten Ulysses er framleis for sal eit år etter den blei lagt ut. Designaren trur ikkje eigaren er bekymra og peiker på at marknaden for utleige er stor.

Millioner til rydding av plast

Regjeringen deler ut ytterligere 25 millioner kroner til organisasjoner som vil rydde kysten for plast. Polarinstitutt-forsker mener mye arbeid gjenstår.

Herøy-ordførar sjukmeld

Ordførar i Herøy kommune, Arnulf Goksøyr, er sjukmeld på ubestemt tid.