BRANNSLØKKING: Herøy kommune meiner dei med lova i hand kan beordre folk til å bli med i brannvesenet. ILLUSTRASJONSFOTO: SCANPIX
            (Foto: Roald, Berit)

BRANNSLØKKING: Herøy kommune meiner dei med lova i hand kan beordre folk til å bli med i brannvesenet. ILLUSTRASJONSFOTO: SCANPIXFoto: Roald, Berit

17 brannmenn har sagt opp i Herøy:

Kan tvingast til å halde fram

17 brannmenn har sagt opp i Herøy. Men dei kan bli tvungne til å halde fram inntil nye er på plass.

24. januar skal brannberedskapen i kommunen opp til debatt i formannskapet.

17 brannfolk seier opp i protest

Meiner det ikkje lenger er forsvarleg å halde fram som brannmannskap i Herøy.


På grunn av misnøye sa 17 brannmenn opp jobbane sine før jul. Med tre månaders oppseiingstid, skal dei vere ute av jobb 1. mars i år.

Stillingane er lyst ut, men rådmannen skriv i sakspapira til formannskapet at det ikkje blir lett å få nye, utdanna brannfolk på plass før den tid – og viser til at det kan bli aktuelt å nytte seg av paragraf 17 i brann- og eksplosjonslova.

Overtent bygg:

Bygning i full fyr i Herøy

Eit eldre bygg sto i full fyr torsdag morgon ved Gjertneset i Herøy.


Her står det at kommunen i særskilde høve kan pålegge ein kvar myndig person busett i kommunen tenesteplikt i brannvesenet dersom det er naudsynt for å sikre at brannvesenet skal kunne gjennomføre oppgåvene som er lovpålagt.

Boligbrann i Herøy - beboeren i sikkerhet

Bolighus i Herøy totalskadd i brann torsdag.


– Det vil då vere naturleg å sjå til dei som har sagt opp stillingane sine, skriv rådmannen.

Han rår også til ei styrking av staben ved Fosnavåg brannstasjon, slik at dei er oppe på ein minimumsberedskap. Fram til no har dei mangla fem røykdykkarar, jamfør vedteken brannordning i kommunen.

Meir å lese på Herøynytt:
Leses nå:

Årets Gaselle i Møre og Romsdal

RS-Systems fra Fosnavåg er årets gaselle-bedrift i Møre og Romsdal.

Uavklart for «Sett Sjøbein»

«Sett Sjøbein» er usikre på om dei er med i neste års statsbudsjett.

Mykje torskeyngel i nord

Etter to labre år er det no mykje torskeyngel i Barentshavet, melder Havforskningsinstituttet.

Opsjon for «Havila Clipper»

Mærsk Olie og Gas har, ikkje uventa, erklært seks månaders opsjon for PSV-fartøyet «Havila Clipper», melder Havila Shipping onsdag morgon.