Illustrasjon.
(Foto: Hugo Barstad)

Illustrasjon. Foto: Hugo Barstad

Herøy brann og redning skal vere berga

Har løyst konflikta som førte til at 17 brannfolk slutta.

– Herøy kommune og arbeidstakarorganisasjonane er samde om ei framtidsretta og positiv løysing som sikrar ein god og fullverdig brann og redningsberedskap frå 1 mars 2017, melder kommunen på sine nettsider.

Etter fleire års misnøye sa 17 personar opp stillingane sine i Herøy brann og redning.

17 brannfolk seier opp i protest

Meiner det ikkje lenger er forsvarleg å halde fram som brannmannskap i Herøy.


No er det altså kome ei løysing på konflikta.

– Partane har vore opptekne av å sikre at samfunnsoppgåva med å verne liv, helse og matrielle verdiar vert ivaretatt på best mogleg måte. Gjennom konstruktiv dialog har vi sikra dette i tråd med gjeldande lov og regelverk, skriv Herøy kommune.

Dei trur det vil bli eit godt og trygt arbeidsmiljø i Herøy brann og redning framover.

– Partane er samde om å ikkje kommentere denne saka utover denne pressemeldinga, heiter det.

Meir å lese på Herøynytt:
Leses nå:

Hei, har du sett mange som meg i det siste?

Derfor ser du så mykje grågås!

– Nokre stadar har forholda vorte heilt ideelle for grågåsa, svarar Alv Ottar Folkestad til folk som reagerer på mykje grågås.

Superyacht frå Kleven:

Har du kring ein halv milliard til overs?

Den Kleven-bygde yachten Ulysses er framleis for sal eit år etter den blei lagt ut. Designaren trur ikkje eigaren er bekymra og peiker på at marknaden for utleige er stor.

Millioner til rydding av plast

Regjeringen deler ut ytterligere 25 millioner kroner til organisasjoner som vil rydde kysten for plast. Polarinstitutt-forsker mener mye arbeid gjenstår.

Herøy-ordførar sjukmeld

Ordførar i Herøy kommune, Arnulf Goksøyr, er sjukmeld på ubestemt tid.