Illustrasjon.
(Foto: Hugo Barstad)

Illustrasjon. Foto: Hugo Barstad

Herøy brann og redning skal vere berga

Har løyst konflikta som førte til at 17 brannfolk slutta.

– Herøy kommune og arbeidstakarorganisasjonane er samde om ei framtidsretta og positiv løysing som sikrar ein god og fullverdig brann og redningsberedskap frå 1 mars 2017, melder kommunen på sine nettsider.

Etter fleire års misnøye sa 17 personar opp stillingane sine i Herøy brann og redning.

17 brannfolk seier opp i protest

Meiner det ikkje lenger er forsvarleg å halde fram som brannmannskap i Herøy.

No er det altså kome ei løysing på konflikta.

– Partane har vore opptekne av å sikre at samfunnsoppgåva med å verne liv, helse og matrielle verdiar vert ivaretatt på best mogleg måte. Gjennom konstruktiv dialog har vi sikra dette i tråd med gjeldande lov og regelverk, skriv Herøy kommune.

Dei trur det vil bli eit godt og trygt arbeidsmiljø i Herøy brann og redning framover.

– Partane er samde om å ikkje kommentere denne saka utover denne pressemeldinga, heiter det.

Meir å lese på Herøynytt:
Leses nå: