Illustrasjon. 
        
            (Foto: Hugo Barstad)

Illustrasjon.  Foto: Hugo Barstad

Herøy brann og redning skal vere berga

Har løyst konflikta som førte til at 17 brannfolk slutta.

– Herøy kommune og arbeidstakarorganisasjonane er samde om ei framtidsretta og positiv løysing som sikrar ein god og fullverdig brann og redningsberedskap frå 1 mars 2017, melder kommunen på sine nettsider.

Etter fleire års misnøye sa 17 personar opp stillingane sine i Herøy brann og redning.

17 brannfolk seier opp i protest

Meiner det ikkje lenger er forsvarleg å halde fram som brannmannskap i Herøy.


No er det altså kome ei løysing på konflikta.

– Partane har vore opptekne av å sikre at samfunnsoppgåva med å verne liv, helse og matrielle verdiar vert ivaretatt på best mogleg måte. Gjennom konstruktiv dialog har vi sikra dette i tråd med gjeldande lov og regelverk, skriv Herøy kommune.

Dei trur det vil bli eit godt og trygt arbeidsmiljø i Herøy brann og redning framover.

– Partane er samde om å ikkje kommentere denne saka utover denne pressemeldinga, heiter det.

Meir å lese på Herøynytt:
Leses nå:

Kreditorer måtte punge ut for Remøy si siste krill-tokt

Borevisor stiller spørsmål ved om Stig Remøy-selskapet burde reist på sin siste tokt.

Omgangssjuke på sjukeheim: – Har kontroll

Kommuneoverlegen i Herøy opplyser at det er utbrot av Norovirus (omgangssjuke) ved ei sjukeheimsavdeling i Myrvåg.

Fekk vatn i kjellaren

Brannvesenet måtte hjelpe fleire huseigarar som fekk vatn i kjellaren natt til laurdag.

Gjennombrot i Russland for Herøy-selskap:

Slik fekk dei gjennombrot i den russiske markaden

Kontrakt med tre russiske fiskeriselskap for levering av design- og engineeringpakkar for moderne autolinefartøy.