Bergsøy skule avdeling Borga.
(Foto: Herøy kommune)

Bergsøy skule avdeling Borga. Foto: Herøy kommune

Elevar kan få taksteinar i hovudet

Eigedomsavdelinga i Herøy har lagt ned ferdselsforbod på delar av utearealet ved Bergsøy skule Borga grunna fare for ras av takstein.

– Vi fryktar at det skal rase stein frå taket og ned på uteområdet ved skulen. Difor legg eigedomsavdelinga ned umiddelbart forbod mot ferdsel innnanfor det området vi vurderer som nedslagsfelt for takstein, opplyser Herøy kommune på si nettside .

Så langt er ikkje området sperra av.

– I tillegg til ovannemmde ferdselsforbod vert det dei næraste dagane montert sperring på eksisterande snøfangarar rundt heile bygget. Dette trur vi vil redusere farten på eventuell laus takstein slik at den ikkje vert til fare for personar, skriv kommunen.

Meir å lese på Herøynytt:
Leses nå:

Ni får reise frå Murmansk i dag

Ni av mannskapet på den arresterte reketrålaren Remøy i dag startar på heimreisa.

Reketrålar frå Herøy ligg framleis i Murmansk og ventar på å få sleppe fri

Milliontap for «Remøy»

Den fastlåste situasjonen for reketrålaren «Remøy» er dramatisk. Mannskap og reiarlag taper ein halv million kroner i fangstinntekter per dag.

Remøy i russisk arrest skal få nytt mannskap

Organisasjonen Fiskebåt jobber for å bytte ut deler av mannskapet på reketråleren Remøy. Den har ligget i Murmansk siden 10. mai da den ble tatt i arrest.

Person skadd i ulykke

Naudetatane rykker ut til Drageskaret i Sande kommune.