Bergsøy skule avdeling Borga.
(Foto: Herøy kommune)

Bergsøy skule avdeling Borga. Foto: Herøy kommune

Elevar kan få taksteinar i hovudet

Eigedomsavdelinga i Herøy har lagt ned ferdselsforbod på delar av utearealet ved Bergsøy skule Borga grunna fare for ras av takstein.

– Vi fryktar at det skal rase stein frå taket og ned på uteområdet ved skulen. Difor legg eigedomsavdelinga ned umiddelbart forbod mot ferdsel innnanfor det området vi vurderer som nedslagsfelt for takstein, opplyser Herøy kommune på si nettside.

Så langt er ikkje området sperra av.

– I tillegg til ovannemmde ferdselsforbod vert det dei næraste dagane montert sperring på eksisterande snøfangarar rundt heile bygget. Dette trur vi vil redusere farten på eventuell laus takstein slik at den ikkje vert til fare for personar, skriv kommunen.

Meir å lese på Herøynytt:
Leses nå:

Hei, har du sett mange som meg i det siste?

Derfor ser du så mykje grågås!

– Nokre stadar har forholda vorte heilt ideelle for grågåsa, svarar Alv Ottar Folkestad til folk som reagerer på mykje grågås.

Superyacht frå Kleven:

Har du kring ein halv milliard til overs?

Den Kleven-bygde yachten Ulysses er framleis for sal eit år etter den blei lagt ut. Designaren trur ikkje eigaren er bekymra og peiker på at marknaden for utleige er stor.

Millioner til rydding av plast

Regjeringen deler ut ytterligere 25 millioner kroner til organisasjoner som vil rydde kysten for plast. Polarinstitutt-forsker mener mye arbeid gjenstår.

Herøy-ordførar sjukmeld

Ordførar i Herøy kommune, Arnulf Goksøyr, er sjukmeld på ubestemt tid.