Åtvarar mot asbest  - stenger av byggeplass i Herøy

Herøy kommune har sett i verk ekstra sikringstiltak medan det går føre seg saneringsarbeid ved Herøy kulturhus i sommar.

No har kommunen stengt av hovudinngangen på bygget med eit gjerde slik at ikkje publikum utanfrå kjem seg inntil dørene. Bakgrunnen er at uvedkomande skal ha teke seg inn på byggeplassen der ein kan bli utsett for asbest.

– Eigedomsavdelinga kan ikkje ta ansvar for personar som ikkje rettar seg etter dei reglane som er oppsett i høve arbeidet som går føre seg denne sommaren, skriver kommunen på sine nettsider.

Ingen skal likevel ha vorte direkte eksponert for asbest. Men kommunen påpeiker at berre entreprenøren kan garantere for at alt er i orden med forseglingane.

Meir å lese på Herøynytt:
Leses nå:

Kreditorer måtte punge ut for Remøy si siste krill-tokt

Borevisor stiller spørsmål ved om Stig Remøy-selskapet burde reist på sin siste tokt.

Omgangssjuke på sjukeheim: – Har kontroll

Kommuneoverlegen i Herøy opplyser at det er utbrot av Norovirus (omgangssjuke) ved ei sjukeheimsavdeling i Myrvåg.

Fekk vatn i kjellaren

Brannvesenet måtte hjelpe fleire huseigarar som fekk vatn i kjellaren natt til laurdag.

Gjennombrot i Russland for Herøy-selskap:

Slik fekk dei gjennombrot i den russiske markaden

Kontrakt med tre russiske fiskeriselskap for levering av design- og engineeringpakkar for moderne autolinefartøy.