Skader Ein av fleire skader som er avbilda og dokumentert i rapporten. Her er det avskaling og korrosjon på armeringa på ein av søylene. 
      (Foto: Fagrapport Nerlandsøybrua)

Skader Ein av fleire skader som er avbilda og dokumentert i rapporten. Her er det avskaling og korrosjon på armeringa på ein av søylene. Foto: Fagrapport Nerlandsøybrua

Rapport: Nerlandsøybrua er trygg

Ein ny rapport slår fast at bilistar ikkje har noko å frykte ved å bruke bru i Herøy.

(les rapporten til høgre - under om du les på mobil)

Rapporten som blei bestilt av fylkestinget i juni i år viser at Nerlandsøybrua er trygg å bruke. I arbeidet med rapporten som no er klar, er det gjort nye undersøkingar og ein har henta inn dokumentasjon frå då brua blei bygd.

– Du kan trygt køyre over Nerlandsøybrua slik som den er i dag. Vi vil no finne den beste framtidige løysinga for å krysse fjorden over til Nerlandsøya, seier samferdselssjef Arild Fuglseth i ei pressemelding frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

Den dårlege tilstanden til Nerlandsøybrua har vore ein gjengangar i media og offentleg forvalting i fleire år. Snart skal det takast stilling til kva som skal gjerast med kryssinga av fjorden på staden.

Sunnmørsposten 2012: Brusjokk for øysamfunn

Ei utgreiing frå Statens vegvesen skal vise omfanget og kostnader for ulike alternativ og saka blir lagt fram for politisk behandling i mars neste år.

Rapporten frå Dr. Techn. Olav Olsen skisserer tre ulike alternativ for vedlikehald:

 • Ingen tiltak, men auka overvaking og levetid på om lag 5 år.
 • Gjentakande vedlikehaldstiltak, for levetid på om lag 10 år.
 • Omfattande vedlikehaldstiltak og forsterking, for levetid på om lag 40 år.

Kjører på armeringsjernet og er lovet ny bru:

Nå mangler fylket penger

De kjører på armeringsjernet etter at vegvesenet har fjernet asfalten for å spare vekt. Brua er kondemnert, men nå mangler fylket penger.

Skubbar Herøy-bruer ut i tid

Prøver å kjøpe meir tid til bruer

Fem år er snart gått sidan sjokkmeldinga om at Nerlandsøybrua og Remøybrua berre hadde fem års levetid att. No fryktar Bjarne Kvalsvik bruene blir skubba langt ut i tid.

Meir å lese på Herøynytt:
Nerlandsøybrua - arkivfoto frå april 2017
      (Foto: Anne-Mari Tomasgard)

Nerlandsøybrua - arkivfoto frå april 2017Foto: Anne-Mari Tomasgard

 • Fagrapport Nerlandsøybrua.pdf

 • Leses nå:

  Leiteaksjon ved Herøybrua

  Redningsskøyte, brannvesen og helikopter i aksjon ved Herøybrua seint laurdag kveld.

  Årets Gaselle i Møre og Romsdal

  RS-Systems fra Fosnavåg er årets gaselle-bedrift i Møre og Romsdal.

  Uavklart for «Sett Sjøbein»

  «Sett Sjøbein» er usikre på om dei er med i neste års statsbudsjett.

  Mykje torskeyngel i nord

  Etter to labre år er det no mykje torskeyngel i Barentshavet, melder Havforskningsinstituttet.

  Opsjon for «Havila Clipper»

  Mærsk Olie og Gas har, ikkje uventa, erklært seks månaders opsjon for PSV-fartøyet «Havila Clipper», melder Havila Shipping onsdag morgon.

  Til sjukehus i helikopter:

  Falt under arbeid med brusøyle